torsdag 8. april 2010

Janteloven - den sterkeste loven i Norge?

Janteloven som begrep, ble skapt av forfatteren Aksel Sandemose i romanen "En flyktning krysser sitt spor (1933)." Med denne boken fikk Sandemose sitt definitive gjennombrudd. I den selvbiografiske romanen skildrer han sin fødeby Nykøbing (under navnet Jante),  i begynnelsen av det 20. århundret. I sin analyse av Jantesamfunnet skildrer han de undertryktes selvundertrykkelse. Byen beskrives som et åndelig torturkammer, hvor alle kjemper for å holde hverandre nede. Ingen tillater noen å gjøre seg bemerket for dyktighet eller andre positive forhold. Arbeiderguttens totale og voldsomme oppgjør med barndommens og ungdommens bødler og fangevoktere setter inn med denne boken.

Aksel Sandemose (1899-1965) er en av de mest særpregede og originale diktere i norsk litteratur i det 20. århundre. Hans forfatterskap preges på den ene siden av en dyptgående analyse av de irrasjonelle krefter i et menneskesinn, på den andre siden en sosiologisk analyse av de undertrykkelsesmekanismer, som hindrer de som undertrykkes i å frigjøre seg. Freudianismen er en viktig inspirasjonskilde. Hovedpersonens psykologi står alltid i sentrum.

Janteloven har ti bud, i tråd med Bibelens ti bud. Alle skal overholdes. Sandemose ga i sin tid de ti bud en straffelov: "Du tror kanskje ikke, at vi vet noe om deg?" Med denne trusselen kues alle som gjør forsøk på å heve seg over den grå massen.

  1. Du skal ikke tro at du er noe
  2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss
  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss
  4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss
  5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss
  6. Du skal ikke tro du er mer enn oss
  7. Du skal ikke tro at du duger til noe
  8. Du skal ikke le av oss
  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe


Hvem kan med hånda på hjertet si at de aldri har følt Jantelovens tilstedeværelse? Hvor mye former den våre drømmer? Hvor mye gir den oss begrensninger? Hvor mye får den oss til å stoppe opp - og hindre utvikling?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar