søndag 25. april 2010

Historia de un letreroHistoria de un letrero (historien om et budskap)

Denne lille historien er absolutt verd 6 minutter av dagen din. Den illustrerer på en perfekt måte at hvordan du forteller historien din er like viktig som at du faktisk har en historie å fortelle. 

mandag 12. april 2010

En sterk personlighet får folk til å prate!

"You go to a party and you see a sexy girl across the room.
You go up to her and say: "Hi, I'm great in bed, how about it?"
That's direct marketing.

You go to a party and you see a sexy girl across the room. 
You give your friend a tenner. He goes up to her and says: 
" Hi, my friend over there is great in bed, how about it?"
That's advertising.

You go to a party and you see a sexy girl across the room. 
She comes over and says "Hi, I hear you're great in bed, how about it?" 
Now, that's the power of a brand!"


søndag 11. april 2010

For today I am a boyFor today I am a boy

Denne låten er skrevet av Antony Hegarty i Antony & The Johnsons. En gripende historie. Som får tårer til å trille. Og kalde hjerter til å smelte. Enkle ord, uendelig følelsesladet buskap. Låten handler om den overgangen Antony går gjennom. For meg handler låten handler om å finne seg selv. At man finner seg selv på nytt, flere ganger i livet. En konstant utvikling. 

Vokalen er særpreget, følelsesladet og intens. Den forteller en historie på egen hånd. Orkesteret The Johnsons støtter opp under det personlige budskapet på en vakker og diskret måte.


One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl.

But for today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.

One day I'll grow up, I'll feel the power in me.
One day I'll grow up, of this I'm sure.
One day I'll grow up, I know whom within me.
One day I'll grow up, feel it full and pure.

But for today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.

For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy


torsdag 8. april 2010

Janteloven - den sterkeste loven i Norge?

Janteloven som begrep, ble skapt av forfatteren Aksel Sandemose i romanen "En flyktning krysser sitt spor (1933)." Med denne boken fikk Sandemose sitt definitive gjennombrudd. I den selvbiografiske romanen skildrer han sin fødeby Nykøbing (under navnet Jante),  i begynnelsen av det 20. århundret. I sin analyse av Jantesamfunnet skildrer han de undertryktes selvundertrykkelse. Byen beskrives som et åndelig torturkammer, hvor alle kjemper for å holde hverandre nede. Ingen tillater noen å gjøre seg bemerket for dyktighet eller andre positive forhold. Arbeiderguttens totale og voldsomme oppgjør med barndommens og ungdommens bødler og fangevoktere setter inn med denne boken.

Aksel Sandemose (1899-1965) er en av de mest særpregede og originale diktere i norsk litteratur i det 20. århundre. Hans forfatterskap preges på den ene siden av en dyptgående analyse av de irrasjonelle krefter i et menneskesinn, på den andre siden en sosiologisk analyse av de undertrykkelsesmekanismer, som hindrer de som undertrykkes i å frigjøre seg. Freudianismen er en viktig inspirasjonskilde. Hovedpersonens psykologi står alltid i sentrum.

Janteloven har ti bud, i tråd med Bibelens ti bud. Alle skal overholdes. Sandemose ga i sin tid de ti bud en straffelov: "Du tror kanskje ikke, at vi vet noe om deg?" Med denne trusselen kues alle som gjør forsøk på å heve seg over den grå massen.

  1. Du skal ikke tro at du er noe
  2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss
  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss
  4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss
  5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss
  6. Du skal ikke tro du er mer enn oss
  7. Du skal ikke tro at du duger til noe
  8. Du skal ikke le av oss
  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe


Hvem kan med hånda på hjertet si at de aldri har følt Jantelovens tilstedeværelse? Hvor mye former den våre drømmer? Hvor mye gir den oss begrensninger? Hvor mye får den oss til å stoppe opp - og hindre utvikling?

onsdag 7. april 2010

Paradokset er: skal reklamen bli sett eller skal alle budskap med?

Dette er en vanlig utfordring når man utvikler kommunikasjonsmateriell. For det finnes alltid så mange produktegenskaper og fordeler som man mååå få med. Her illustrert i en historie om bonden og hesten:

"Det var en gang en bonde som skulle fjerne stein fra jordet sitt. Han lesset steinene på vognen, en etter en, mens han sa høyt til seg selv - og til hesten: Kan du trekke denne steinen, kan du også trekke denne. Og sånn holdt han på, helt til vognen ikke kunne romme mer. Og hesten kunne ikke flytte vognen en tomme! Så fjernet han steinene igjen, mens han sa til seg selv - og til hesten: Kan du ikke ta denne steinen, kan du heller ikke ta denne. Og sånn fortsatte han. 

Til slutt kjørte bonden fra jordet. Med en tom vogn..."

Hvor mange budskap skal man egentlig ta med? Som oftest ser vi annonser som er så nedlesset med informasjon og produkter at den blir totalt uintressant, mister oppmerksomhetsverdien og drukner i mengden av alle andre overlessede annonser.

Det kan være vanskelig å akseptere at man faktisk kan selge mer av produktet uten å nevne det i det hele tatt. For folk drømmer ikke om produktfordeler, de drømmer om historier og verdier.

tirsdag 6. april 2010

Merkevarebygging i praksis - CD Baby

For noen år siden bestilte jeg noen CD'er på nettet fra nettbutikken cdbaby.com. Etter jeg trykket på send knappen mottok jeg denne noe spesielle mailen i innboksen. Selv om det var overdrivelser og komedie har jeg aldri glemt den gode og overraskende følelsen den gav meg. Dette er for meg historiefortelling og merkevarebygging i praksis. Det gir mottakeren et særpreg.

Vibeke - Thanks for your order with CD Baby!

Your CDs have been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized contamination-free gloves and placed onto a satin pillow.

A team of 50 employees inspected your CDs and polished them to make sure they were in the best possible condition before mailing.

Our packing specialist from Japan lit a candle and a hush fell over the crowd as he put your CDs into the finest gold-lined box that money can buy.

We all had a wonderful celebration afterwards and the whole party marched down the street to the post office where the entire town of Portland waved 'Bon Voyage!' to your package, on its way to you, in our private CD Baby jet on this day, Tuesday, April 5th.

I hope you had a wonderful time shopping at CD Baby. We sure did. Your picture is on our wall as "Customer of the Year". We're all exhausted but can't wait for you to come back to CDBABY.COM!!

Thank you once again,

Derek Sivers, president, CD Baby
the little CD store with the best new independent music
phone: 1-800-448-6369 email: cdbaby@cdbaby.com
http://www.cdbaby.com

================
Vibeke Rustan, c/o Det norske Veritas, Nampusan P.O.Box 120, Busan (613-011),
Korea South, Email: vibeke_rustan@hotmail.com
Qty Description Price Total
=== =========== ===== =====
1 STEPHANIE DOSEN: ghosts, mice & vagabonds $10.00 $10.00
1 BECKA BROWN: do you know me $12.00 $12.00
Sub Total $22.00
Shipping $7.00
Grand Total $29.00

mandag 5. april 2010

En drøm med Carte Blanche
Jeg er en heldiggris!

For et par måneders tid tilbake hadde C A R T E B L A N C H E forestilling på Nøtterøy Kulturhus. Carte Blanche er Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans, med tilhold i Bergen. Ensemblet består av 14 dansere fra rundt om i verden og har fått stor anerkjennelse for deres tekniske ferdigheter og sterke kunstneriske uttrykk på scenen.

Man kan si at mens klassisk ballett søker å oppheve tyngdekraften, karakteriseres samtidsdans først og fremst av kontakten med underlaget. Tyngdekraften finnes og brukes. Det er å dykke ned i noe som ikke bare er fysisk, men også å bli utfordret følelsesmessig og som krever enorm tilstedeværelse. Moderne scenisk dans tar opp i seg nye danseuttrykk. Her i Norge er denne dansestilen først og fremst representert ved Carte Blanche.

Forestillingen var en del av turneen NyNorsk. I trippelforestillingen blir man dratt inn i en abstrakt, men fantastisk danseverden. Dynamisk og rørende. Verket er koreografert av en ny generasjon nordiske, norgesbaserte koreografer. Et triangel av provoserende ideer, spreke bevegelser og fremragende og kraftfull dans!

Borboleta (Koreografi: Kristin Hjort Inao & Yoshifumi Inao)
Borboleta handler om en konstant oppvåkning. Våkenheten som kreves for å leve i øyeblikket. Om å gi etter og la det uberegnelige slippe til, og en transformasjon og en konstant fornyelse. En bevegelse fra sted til sted.

Fallen Behind Me (Koreografi: Christopher Arouni)
Et dansestykke for tre kvinnelige dansere som utforsker bevegelse, tid og presisjon. Bevegelsen, lengden på bevegelsen, begynnelsen, slutten, de ulike retningene, romligheten, kraften, den plutselige endringen i bevegelsen, og så - bremses tiden og slutten løses opp.

Horisontale Plan (Koreografi: Heine Røsdal Alvdal)
Horisontale Plan tar utgangspunkt i tanken om hvordan vi kan eksistere innenfor horisontale maktstrukturer i opposisjon til hierarkiske maktstrukturer. Hver og en av oss rommer flerfoldige lag av referanser og kilder som bekrefter at vi er et resultat av kollektivitet. Ut fra denne konteksten reises spørsmålet om hvordan dansen som individ kan oppløses i nye, flytende, ekspanderende og mangfoldige enheter.

Jeg ble plukket ut på Extend fordi de trengte frivillige til siste dansen, som var en del av Horisontale Plan. Det var en rolig type "siste dans", til musikk av Scout Niblett (Kiss). Jeg danset med en av Carte Blanche danserne, en israelsk kjekkas som het Shlomi Ruimi. Hadde store sommerfugler i magen mens vi stod backstage og ventet, men etterpå var jeg helt i ekstase og hadde hatt det så vanvittig spennende. One of these momentsღ.

søndag 4. april 2010

Historien om et blankt ark

"Navnet Carte Blanche - det blanke arket eller lerretet - var utgangspunktet for den begrepsmessige utviklingen av den visuelle profilen til Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Om man tenker seg danseren som et blankt ark og koreografen som den som bretter arket, blir ideen om bretting, tilpasning og endring en anologi med den koreografiske prosessen. Det finnes utallige muligheter man kan brette et blankt ark på, men det krever lang erfaring, omfattende kunnskap og stor kreativitet å kunne skape et imponerende verk ut fra ett papirark". (Orangeriet AS)


Carte Blanche er tildelt Merket for god design for sitt profilprogram designet av Orangeriet AS.

”Lekenhet, variasjon og spennende materialbruk understreker avsenders virksomhet” – heter det i jurykjennelsen. Den prestisjefulle prisen ble del ut ut av Norsk Designråd i mars i år.

Carte Blanche har gjort en radikal endring i profilen og tatt steget fra gammelt til nytt. Tilbakemeldingene kompaniet får er at Carte Blanche framstår tydelig og mer gjennomført i uttrykket. Med den anerkjennelse som denne prisen gir, kan man se at investeringen og valget er riktig. Det inspirerer kompaniet til å strekke seg lenger i forhold til det de kan best, nemlig
samtidsdans.

Juryens kjennelse:
De grafiske løsningene vi ser er avanserte, og er en imponerende tolkning av hva oppdragsgiverne står for. Lekenhet, variasjon og spennende materialbruk understreker
avsenders virksomhet. Den innovative og utfordrende dansen speiles i det grafiske
uttrykket og materialbruken.

Carte Blanche har et spennende og nyskapende repertoar som blir tydelig kommunisert
gjennom identiteten. Løsningene selger med andre ord veldig riktig. Stemningen
kommuniseres flott, og mottaker opplever noe skjult, noe synlig og plutselige retningsskifter.
Akkurat som samtidsdansen er krevende og involverende, er den visuelle kommunikasjonen
det samme. Den visuelle profilen er med på å heve statusen til samtidsdans, og den avslører
om du er i målgruppen eller ikke.

Liker du dette, liker du også det Carte Blanche tilbyr.
(Informasjon hentet fra carteblanche.no)lørdag 3. april 2010

Merkevarebygging - what is it?

Merkevarebygging bygger på psykologiske prinsipper om personlighet. For over 100 år siden utviklet Alfred Adler sin teori om at en personlighet består av tre ulike deler: Selvoppfatning, ønsket oppfatning og ekstern oppfatning. For å ha en sterk personlighet må det være samsvar mellom disse tre oppfatningene. Altså, du må være det du sier at du er, og andre må være enige i det.

Denne teorien kan enkelt overføres til bedrifter. Da kalles det merkevarebygging.

1. Hvordan oppfatter bedriften seg selv?
2. Hvordan ønsker den å bli oppfattet?
3. Hvordan oppfattes bedriften eksternt?

Når vi snakker om merkevarebygging tenkes ofte på helhetsoppfattelsen av virksomheten, dens produkter og dens kultur, alt det som er med på å skape et særpreg. Det kan gjelde både produkter eller selskaper. Jo større samklang i helheten, jo sterkere merkevare. En sterk merkevare betyr egentlig en sterk personlighet.

En personlighet har verdier og holdninger og visjoner. Rasjonelle og følelsesmessige sider. Interessen til å gjøre det lille ekstra. Vilje og mot. Fordeler og ulemper. Og sjel. For å skape en merkevare må vi grave i historiene og finne sjelen og fremtidsbildene - og kommunisere de videre. Helst gjennom historier som er av kjøtt og blod og som kundene kan identifisere seg med og kjenne seg igjen i - og som kommuniserer personlighetens verdier og egenskaper.

Å bygge en merkevare handler om å fortelle din historie. Historier kundene kan identifisere seg med, som viser dine verdier. Historier som viser sjelen og personligheten. Gode merkevarehistorier handler om følelser og relasjoner til produktet. Ikke om pris eller produktegenskaper. Kunden skal forføres. Klarer man å være "top of mind" hos kundene sine har man et konkurransefortrinn osm ikke lett kan kopieres av konkurrentene.

Vi må se langt og grave dypt - og samle essensen. Jo flere knokler og fremtidsbilder man finner, desto større sjanse til å finne personligheten. Jo mer fullstendig historie, jo bedre grunnlag for å jobbe ut en strategi videre.

Det finnes mange virkemidler for å få frem budskapet og historiene. En måte er hvordan du visuelt presenterer deg. Klesdrakten. Det gir et inntrykk av hvem du er. En tekst forteller mye om hvilke verdier det jobbes etter. En nettside gir en opplevelse i tråd med hvordan du er - et bilde understøtter budskapet. Det må være en helhet.

Det må være samsvar mellom det du sier at du er, og det du faktisk er!fredag 2. april 2010

Leon Nordin om drømmer

Leon Nordin er en svensk, profilert reklamemann som har jobbet med alle de store. Han har utviklet en teori om de fem drømmene som enhver vare og tjeneste skal oppfylle. De er:


- Drømmen om evig liv

- Drømmen om evig ungdom

- Drømmen om evig rikdom

- Drømmen om evig virilitet

- Drømmen om evig lykke


torsdag 1. april 2010

Ballett som uttrykksformBallett er en måte å fortelle en historie på

Ballett er en danseform som startet allerede på 1400 tallet, under renessansen i Italia. Det ble holdt store selskaper blant de rike, med innleide dansere og musikere - for å skryte av seg selv og vise hverandre hvem som var mest velstående og hadde den største pondusen. Selv om det er i Italia man finner ballettens røtter, er det fransk som er blitt ballettens språk.

Ballett er en kunstform, utført i teateret. En ballerina skaper en illusjon om at hun svever gjennom luften og er lett som en fjær. Uanfektet av tyngdeloven, flyter i ett med dansen. Som regel forteller balletten en historie, andre ganger forsøker den å vise følelser og stemninger - eller den reflekterer musikken. Ballettdanserne bruker kroppen og sjelen som instrument for å uttrykke historien gjennom bevegelser og variasjoner, innlevelse og dramatikk. Dansen fungerer sammen med musikk, scenografi og kostymer - som i en helhet former et budskap.

Polina Semionova er den vakre, tandre ballerinaen i historien over. Hun er født i 1984 i Moskva og er for tiden primaballerina i Ballet Staatsoper Berlin. Hun forteller historien om kvinnen i rødt som Herbert Grönemeyer synger om i sin låt, "Letzer Tag". Her i en instrumentalversjon.

Hun svever. Jeg har ikke ord.