tirsdag 30. mars 2010

Å lykkes er ikke for amatører

For noen år tilbake mistet jeg tråden i livet mitt. Plutselig følte jeg at jeg spilte skuespill i forhold til hvem jeg egentlig var, drømmene mine lå i en skittentøyhaug midt på gulvet og jeg ble litt sånn: "Er dette alt?". Jeg hadde mistet stien. Som mange av oss dessverre gjør en eller annen gang i løpet av livet.

En av de mange selvutviklingsbøkene som har vært viktig for meg i den kampen det tross alt er å finne tilbake til seg selv, er denne boka her. Tittelen høres flåsete og lettvint ut, Å lykkes er ikke for amatører, men innholdet i den hjalp meg til å få tankene inn i de rette banene og noen knagger å henge følelsene på. 

"Han som går tillittsfullt fremover i retning av sin drøm og streber etter et liv i samsvar
med sine forestillinger, vil oppleve å lykkes langt ut over det han ventet seg i sine nøkterne stunder. 
Har du bygd luftslott, trenger ikke arbeidet å være forgjeves; de er der
de skal være. Legg nå grunnlaget under dem."
Henry David Thoreau


Her er noen headlines fra boka. Som forøvrig er skrevet av Chérie Carter-Scott, dersom noen vil gå i dybden og lese den i sin helhet.

At vi er vår egen lykkes smed inneholder mer sannhet enn vi av og til er klar over. I tankevekkende og inspirerende tekster formidles det 10 regler for å lykkes med og i livet. Det viktiste er at det er du selv og ikke omverdenen som definerer hva det vil si å lykkes. Du kan faktisk bevege ditt liv i positiv retning hvis du konkretiserer ditt syn på suksess og går videre med selvinnsikt og tro på deg selv og dine evner. Men du må være klar over at hva det vil si å lykkes endrer seg gjennom ulike stadier av livet, og hver gang du lykkes, utvikler du deg på nye og overraskende måter. Vær takknemlig for alle fremskritt, små som store, og innse at hver lekse du får i livet er en mulighet til å lære mer.


En lang reise på mange tusen mil, begynner med ett skritt...


mandag 29. mars 2010

Holisme - en helhetsbetraktning

Holisme kan sies å bety sammenheng mellom livet og livsformen. At du gjør det du sier at du er opptatt av. Merkevarebygging bygger på en holistisk tankegang, kroppen henger sammen med sjelen. Alt henger sammen med alt. For å kommunisere historier og bygge opp en merkevare må man ta hensyn til hele organisasjonen. Hva er visjonen vår, hvorfor går vi på jobb hver dag? Hvilke verdier jobbes det etter? Hvordan er kulturen hos oss? Hvordan oppfatter andre oss? Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?

Kotler og Ketler har følgende definisjon av Holistic Marketing: "Holistic marketing can be seen as the development, design, and implementation of marketing programmes, processes, and activities that recognize the breadth and interdependencies involved in today's marketing environment. Holistic marketing recognizes that "everything matters" with marketing, and that a broad, integrated perspective is often necessary. Holistic marketing has four key dimensions:

1. Internal marketing
2. Intetgrated marketing
3. Relationship marketing
4. Socially responsible marketing

Paradigmeskift
Holismen betyr også at vi er nødt til å nedbryte den fronten som ofte finnes mellom forskjellige avdelinger i en bedrift. Ofte kommer denne isolasjonen av konkurranse mellom avdelingene. Overgangen til holisme er er en logisk følge av kundeorienteringen. Holismen fører til en dyptgående endring av medarbeidernes oppfattelse, ledelsens syn på medarbeiderne, hele organisasjonens orientering mot felles verdier, felles visjon og felles mål.


Så vet du det!

søndag 28. mars 2010

lørdag 27. mars 2010

Historier, sa Aristoteles, er det som gir oss en verden å dele

I alle tider og i alle kulturer har mennesker fortalt hverandre historier rundt bålet for å få sin dose med underholdning og lærdom. Historiene fungerer som sosialt lim, gir identitet og et fellesskap. Fortelleren forfører, trollbinder og fremkaller følelser. Han fremkaller latter, gråt og minner - og han får oss til å tro på det vi hører. En god historie kan deles med mange. Alle liker å lytte til en god historie.

I mitt fagfelt er historiefortelling er et godt verktøy når vi skal formidle et budskap. Historiefortelling forutsetter minner, fantasi og uttrykk. Fortellinger er en måte å formulere et budskap på, slik at publikum intresserer seg, husker og forstår hva som ble sagt. Vi lager fortellinger for å underholde, men også for å formidle erfaring og fortelle hvem vi er. Fortellerteknikk og dramaturgi kan tydeliggjøre poengene og gjøre stoffet mer levende. Historier handler ofte om kampen mellom det gode og det onde. Mellom oss og konkurrenten, eller den gode løsningen mot den dårlige. Fordi fortellinger er menneskelige og ikke handler om tall eller fakta, kjenner vi oss igjen. Historiefortelling forutsetter minner, fantasi og uttrykk.

Selvfølgelig er innholdet i en historie viktig, men kanskje enda viktigere er det hvordan historien blir fortalt.  Dramaturgien sørger for konflikter og fremgang i historien. Enkle dramaturgiske grep kan gi fortellingen struktur, spenning og få fram poengene. Hva er kjernen i budskapet?

God reklame engasjerer mottakeren. Slik reklame sier liksom, "Hei, kom og bli med meg på en historie...". Engasjementet oppnås gjennom relevant dramatisering. Reklame skal ta utgangspunkt i to ting: En sannhet om produktet, og en holdning som allerede finnes hos folk flest, noe folk flest sier ja til. Følelser engasjerer folk. Derfor må vi bruke følelser i reklame. Det beste er faktisk å ikke snakke om produktet i det hele tatt. For folk kjøper ikke produktfordelene, de kjøper historien og identiteten.

Så vi må lete etter sjelen og personligheten i produktet. Og formidle gode historier rundt det!

fredag 26. mars 2010

Visjon og verdier

Visjon
Visjonen er det stedet der du ønsker å være med businessen din. En visjon skal gi retning, noe å strebe etter. Den skal være som et fyrtårn i det fjerne, en ledestjerne som viser vei. Visjonen skal svare på hvorfor vi går på jobb hver dag. Hvorfor bedriften finnes til og hvor vi skal reise sammen med den. Visjonen må bidra til å skape motivasjon i hele organisasjonen, så den må formuleres på en slik måte at den treffer alle. Den skal sitte midt i panna på alle de som jobber der. Den er et arbeidsverktøy som alle må kjenne til, forstå og jobbe etter. Og ha et forhold til. For visjonen gir retning. Uten den mister vi kursen og vet ikke hvor vi skal. Visjonen gir energi og skaper samhold. Og den hjelper oss å velge.

Verdier
Når vi har arbeidet frem en visjon må vi definere verdigrunnlaget i bedriften. De verdiene vi må definere er det vi kaller for kjerneverdier. Kjerneverdiene er de verdiene vi ikke kan klare oss uten i vårt arbeide med å nå visjonen. Verdier ligner på menneskelige personlighetstrekk. Det er de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller foreningen vår i ett og alt. Verdiene våre gjør oss tydelige. Og verdiene våre hjelper oss å ta viktige beslutninger i hverdagen.

Før man har dette grunnlaget på plass er det ikke mulig å bygge en merkevare. En merkevare må bygge på bedriftens visjoner og verdier. En merkevare skal reflektere sjelen og personligheten til bedriften. Nestet sammen med historier og fortellinger som gir et bilde på hvem denne "personen" er.

torsdag 25. mars 2010

Kom, bli med på loftet!

Skru tiden tilbake. Til den gang du var mindre enn nå, og gikk på oppdagelsesferd på bestemors gamle loft. Husker du knirken i nest siste trappetrinn? Følelsen av å komme inn i en annen verden når du endelig var oppe? Den sitrende spenningen man får når man leter etter skatter i kriker og kroker på loftet sitter kanskje i kroppen enda. En gang fant du en sliten dagbok du forsøkte å tolke i det svake lyset fra en støvete lyspære. Du bladde i falmede aviser, mens spindelvevet fra taket kilte deg i nakken. Du hørte alle lydene som er i et gammelt hus. Følte du noen gang at du var på loftet alene?

Et loft rommer mange hemmeligheter. I psykologisk forstand bruker man noen ganger et loft som symbol på sjelen. Vi må rydde på loftet. Det betyr at vi må samle sammen det i oss som vi ikke lenger skal bære rundt på. Ta med oss det vi vil ha med oss videre, og begrave det gamle. Finne tilbake til oss selv - og det vi vil være nå, og fremover. Det betyr å finne sjelen.